Världen skapas av entreprenörer.

Det mesta du ser omkring dig är i grund och botten skapat av människor, av någon som fick en idé och som genom passion, kreativitet och hårt arbete såg till att göra den till verklighet. Några svenska exempel är Spotify, H&M och Barncancerfonden. Vi kallar dem entreprenörer, och det är dessa människor som driver företag och samhällen framåt.

Rookie Startups grundades 2008 av Alexander Werdi och Fredrik Hjorth. De var båda 19 år gamla, hade precis tagit studenten från Linnéskolan i Uppsala, och de undrade varför skolan hade fokuserat så mycket på kunskaper (kognitiva förmågor) när det som nu behövdes för att lyckas på arbetsmarknaden och i livet i första hand verkade vara praktiska förmågor (icke-kognitiva förmågor). Tack vare politiker som tidigt förstod deras syfte kunde det som idag är Rookie Startups snabbt ta fart och expandera. 

Rookie Startups
Idag är Rookie Startups en av Sveriges största utbildare av unga entreprenörer. Sedan 2008 har vi utbildat över 4000 individer, varav 93 % uppger att de skulle rekommendera oss till en vän. Vi arbetar framförallt med ungdomar, men vi har också kompetens att arbeta med alla åldrar och flera olika målgrupper, t.ex. nyanlända, arbetssökande och talanger i näringslivet.

Ett alternativ till det traditionella feriearbetet
För att öka intresset för företagande bland unga, och för att ge unga
ökade entreprenöriella förmågor startade vi RS Summer. Ungdomar mellan
15 – 20 år får här möjlighet starta ett företag som sommarjobb, själv eller med vänner. De ges utbildning, ett startbidrag och en handledare som dagligen ger råd och stöd.

Fokus på entreprenöriella förmågor, som vi vet att alla kan utveckla.
Ett grundläggande syfte med våra utbildningskoncept är att deltagarna ska få möjlighet att öva upp sin entreprenöriell förmåga; att ge unga verktyg att kunna förverkliga sina idéer och nå sina mål och drömmar. Dessa färdigheter är alla fullt möjliga att träna upp enligt modern psykologisk forskning, och alla ungdomar har därför nytta av att gå våra program – inte bara de som föds med hög entreprenöriell förmåga eller de som drömmer om att bli företagare.

Låt oss hjälpa till 

Tack vare de insikter vi byggt upp under 11 års tid har vi idag en stark kunskap kring hur man arbetar med att bygga upp det vi kallar entreprenöriella förmågor – oavsett ålder. Vi har utvecklat och genomfört en rad olika program för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa olika målgrupper, vid olika behov.

RS Get Started: En arbetsmarknadsutbildning i eventformat där elever under skoltid får lära sig hur man skaffar sig ett jobb och lyckas på arbetsmarknaden.

RS Summer: Ett komplement till det traditionella feriearbetet där ungdomar för möjlighet att starta ett eget företag som sommarjobb m.h.a. personlig handledning.

RS Entry: Ett program skräddarsytt för den som är ny i Sverige. Deltagaren får lära sig om det svenska samhället, arbetsmarknaden och om entreprenörskap.

WorkExpress: Ett program för arbetssökande med målet att övergå i egen försörjning. På sex veckor sätter vi i genomsnitt över 70% i arbete eller studier.

RS Intrapreneur: Ett program där vi låter medarbetare bli intraprenörer och ta en aktiv roll i verksamhetsutvecklingen. För ökat engagemang och innovation.

Train the trainer: Det finns många företag och organisationer som arbetar med att utveckla människors förmågor. Vi erbjuder utbildning av deras handledare.

Talent Management: Att attrahera, utveckla och behålla talang har blivit en av näringslivets viktigaste utmaningar. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi bidra mycket.