Världen skapas av entreprenörer.

Det mesta du ser omkring dig är i grund och botten skapat av människor, av någon som fick en idé och som genom passion, kreativitet och hårt arbete såg till att göra den till verklighet. Några svenska exempel är Spotify, H&M och Barncancerfonden. Vi kallar dem ”entreprenörer”, och det är dessa människor som driver företag och samhällen framåt.

Entreprenörer startar inte bara företag
Entreprenörer finns i alla delar av samhället, och de är lätta att känna igen: de ser möjligheter där andra ser problem, de är inte rädda för att misslyckas och framförallt får de saker att hända. Det är entreprenörer som ser till att nya företag startas, att befintliga företag utvecklas, att nya jobb skapas, att sociala utmaningar hanteras och att samhället ständigt blir bättre. Ja, utan dessa entreprenörer stannar helt enkelt världen.

Entreprenör är inget man föds till
Vi betraktar entreprenörskap som en rad färdigheter som man tränar upp – inte en egenskap som man antingen har eller inte har. Entreprenöriell förmåga bör ses som en skala, där varje individ kan öva sig och förbättras oavsett grundförutsättningar. Det finns i dag gott vetenskapligt stöd för ett sådant synsätt. Forskningsstudier har konstant misslyckats med att hitta medfödda personlighetsdrag och egenskaper som förklarar varför vissa blir framgångsrika entreprenörer. Snarare verkar det handla om så kallade icke-kognitiva förmågor, som i stor utsträckning är förvärvade. Entreprenör är därför inget man föds till. Det är något man kan bli, om man vill.