Vi skapar entreprenörer och changemakers.

Det mesta du ser omkring dig är skapat av människor. Av någon som fick en idé och såg till att göra den till verklighet. Några svenska exempel är Spotify, Avicii och Candy Crush Saga. Grundarna av dessa produkter har precis som våra deltagare en gång varit unga, och precis som våra deltagare vid något tillfälle övervägt att gå sin egen väg. De vågade, och vi vill hjälpa dagens unga att också ta steget och våga.

Sedan 2009 har 3 700 ungdomar från hela Sverige deltagit i något av Rookie Startups program. Vi har fått se DJ-skolor, webbshoppar, utomhusbiografer, välgörenhetsevent och många andra idéer förverkligas. Tusentals deltagaren har genom RS provat på entreprenörskap, utvecklat sin entreprenöriella förmåga och fått en flygande start på sin entreprenörsresa. 96% av dessa uppger att de skulle rekommendera RS till en vän.

En bättre sommar RS
Sollentuna kommun 2016

En bättre sommar RS

Waffly RS
Uppsala kommun 2016

Waffly RS

Femination RS
2016

Femination RS

Julias Sommarguide RS
Borlänge kommun 2015

Julias Sommarguide RS

Mix n’ Go RS
Uppsala kommun 2015

Mix n’ Go RS

ED-männen RS
Uppsala kommun 2014

ED-männen RS

Hamna Rätt RS
Uppsala kommun 2010

Hamna Rätt RS

Flower Crowns RS
Uppsala kommun 2015

Flower Crowns RS

Uppsala Utebio RS
Uppsala kommun 2014

Uppsala Utebio RS

Deltagaren har ambitionen. Vi har resten.

Flera av världens främsta entreprenörer och changemakers klarade knappt av skolan. Men de hade något annat. Vi kallar det entreprenöriell förmåga, och forskningen visar tydligt att denna förmåga går att träna upp. Därför tittar vi framförallt på en sak när vi antar deltagare till Rookie Startups – om deltagaren har ambitionen. Om motivationen finns där, då har vi resten. Vilka betyg man har i skolan, vad ens föräldrar gör eller hur mycket pengar man har anser inte vi vara avgörande faktorer för att lyckas som entreprenör, och är därför inte heller något vi tittar på vid ansökan.

Metod baserad på forskning.

Rookie Startups är specialiserade på utveckling av ungas entreprenöriella förmåga. Vi är idag Sveriges största utbildare av sommarentreprenörer och ger varje år ca 800 ungdomar möjlighet att starta ett företag och förverkliga en affärsidé under sommaren. Genom vår beprövande metod, utvecklad i samarbete med forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ger vi ungdomar verktyg att lyckas på arbetsmarknaden och i livet – som företagare, anställda eller annan form av förändringsledare.

Daglig handledning på plats.

En helt central komponent i alla former av utbildning – och kanske i synnerhet vid entreprenörskapsträning – är interaktionen mellan lärare och elev. Inom forskningen brukar man kalla detta för ”deliberate practice”, alltså att träningen sker systematiskt och med kontinuerlig feedback, och man konstaterar att det är just denna form av träning som ger bäst resultat.

Kvaliteten på våra handledare är därför av högsta prioritet. De väljs ut med stor omsorg, utbildas och tränas under flera dagar, och har som enda mål att deltagaren ska nå sina mål. På detta sätt säkerställer vi att deltagaren utvecklas maximalt under programmet, och att vi finns nära till hands om en olycka skulle inträffa. Det är därför heller ingen överraskning av handledarna alltid får mycket höga betyg när vi utvärderar våra program.