Information om RS Summer Entrepreneur 2021 p.g.a. Covid-19

Världen är under förändring och rådande situation med Covid-19 gör att man kan behöva ställa om. Sommaren 2020 anordnade Rookie Startups sitt första program med nationella, digitala utbildningsdagar. Tillsammans med ett professionellt filmteam såg vi till att alla deltagare fick samma upplevelse som alltid, med inspirationsföreläsningar, gäster och paneldebatter. Tack vare Zoom och digitala workshop-sidor fick deltagarna interagera med varandra på helt nya sätt under utbildningsdagarna. All coachning kunde fortfarande ske på plats i kommunerna. Vi fick ett fantastiskt resultat och fler långsiktiga företag än någonsin skapades!

Resultatet? Deltagarna blev lika nöjda och programmet uppfattades mer kvalitativt.

Sommaren 2021

Vi kommer år 2021 anpassa verksamheten till rådande läge. Ambitionen är att kunna hålla flera delar av utbildningsdagarna fysiskt ifall coronaläget tillåter. Coachningen kommer fortfarande att ske fysiskt på plats i kommunen, precis som alltid.

Vi kommer säkerställa att alla deltagare får samma upplevelse oavsett digitalt eller fysisk program!

Nedan kan ni läsa hur programmet såg ut 2020

DIGITAL KICKOFF-VECKA

  • Kickoff-veckan och utbildningsdagarna skedde genom digitala medel i de flesta regioner. Vi arbetade med flera digitala plattformar som kunde säkerställa att programmet blev av oavsett läge och att samtliga deltagare fick få daglig coachning i sitt företagande precis som tänkt.
  • Tack vare bra digitala plattformar kunde vi säkerställa  att samtliga utbildningstillfällen hölls lika interaktivt som ifall de hade skett fysiskt i en lokal.
  • Informationsträffen inför programmet skedde även den digitalt och där fick deltagarna all information och kunde livechatta med både andra deltagare och sina kommande handledare. Vissa hittade redan här nya personer att driva sitt RS-företag med.

COACHNING OCH FÖRETAGANDE

  • Coachningen skedde framförallt i små företagsgrupper om max 5 personer, och även delvis digitalt.
  • Vi dubblade antalet coacher under kickoff-veckan för att alla deltagare skulle få rätt handledning.
  • Utöver utbildning och daglig coachning fick deltagarna driva sina företag utifrån ett eget schema som självklart anpassades utefter varje team/individ.

Frågor?

Har ni några specifika frågor relaterade till Covid-19 kan ni höra av er till astrid.olsson@rookiestartups.se eller ringa 076 - 6369663