96 % av våra deltagare skulle rekommendera våra program till en vän

Vi skapar meningsfulla feriejobb

En ny studie från Framtidsfokus visar att drömjobbet för ungdomar mellan 15-29 år är entreprenör/egenföretagare. Genom våra olika program låter vi ungdomar testa på just detta och utveckla sina entreprenöriella förmågor, så som mod, kreativitet, problemlösning och teamwork. Det de lär sig har de med sig i livet oavsett ifall de vill starta företag, studera vidare, satsa på idrott eller ta en anställning.

Vill ni också låta ungdomar skrivna i er kommun att ta del av dessa feriejobb? 

WORK EXPRESS (2)

RS Summer entrepreneur

Sommarlov: 3-4 veckor. Övriga lov: 1 vecka

Ett program för ungdomar mellan 15-18 år som vill prova på att driva ett eget företag som sommarjobb. Under fyra sommarveckor får deltagarna förverkliga en affärsidé. Rookie Startups är en helhetsleverantör och ansvarar för alltifrån kommunikation till rekrytering av deltagare, anställning av coacher, utbildning, uppföljning och rapportering.

Vi arbetar med både lokala och regionala program, detta gör att ungdomarna får möjlighet att träffa och samverka med ungdomar från andra kommuner. Själva företagandet sker alltid på plats i kommunen för att på så sätt få en lokal koppling till det lokala näringslivet.

Samhällsutvecklare

Unga Samhällsutvecklare

Sommarlov: 2-3 veckor. Övriga lov: 1 vecka

I detta sommarjobb får unga möjligheten att lösa utmaningar åt kommunen de är skrivna i. Under tre veckor arbetar vi med problemformulering, samhällsutvmaningar idégenerering och konceptutveckling.

På så sätt får ungdomarna en större förståelse för innovation och socialt entreprenörskap och tränar samtidigt upp sina entreprenöriella förmågor. Kommunen får tillgång till lösningar genom både muntlig presentation och skriftliga rapporter. Inför utbildningen hjälper Rookie Startups till att definiera utmaningar och problemformuleringar som den specifika kommunen står inför, för att de ska passa målgruppen.

Ung IT (kopia)

Unga IT-utbildare

Sommarlov: 2-3 veckor. Övriga lov: 1 vecka

I detta feriejobb får deltagarna möjligheten att lösa verkliga problem åt den kommun de är skrivna i. Utifrån givna utmaningar utvecklar ungdomarna specifika problemformuleringar för att sedan göra marknadsundersökningar och skapa konceptidéer som syftar till att utveckla kommunen. Genom detta tränar ungdomarna upp sina entreprenöriella förmågor och hjälper samtidigt till att skapa en bättre kommun. Affärsidén kan hjälpa kommunen i nuvarande eller kommande utmaningar. Efter avslutat program så presenterar deltagarna en lösning på den utmaning de arbetat med. Denna presentation sker både muntligt under en pitchtävling samt skriftligt, och där beställande kommun gärna får medverka på den fysiska presentationen. Efter avslutat projekt lämnas de färdiga koncepten över till beställaren.

 

Skärmavbild 2022-12-06 kl. 12.46.45

Work Express

Sommarlov, 3-4 veckor. Övriga lov: 1 vecka

Programmet är anpassat till ungdomar med särskilda behov. 

Att ha ett arbete kan vara något av det viktigaste för en individs välmående. Syftet med Work Express är att förebyggande och långsiktigt minska arbetslösheten bland unga genom att ge ungdomar mellan 14–20 år. Programmet ger tydliga verktyg och en förståelse för hur man stärker sin position på arbetsmarknaden. Genom detta ökar vi även deltagarnas tro på sin egen förmåga att ta sig an arbetslivet.

Detta program går även att köra som en längre arbetsmarknadsinsats på 8-12 veckor.

RS-160811-Highres-6023 (kopia)

RS Entry

Sommarlov, 3-4 veckor (Programmet ges med språkstöd)

RS Entry ger nyanlända ungdomar mellan 15-21 år som läser SPRINT möjlighet att lära sig mer om Sverige, den svenska arbetsmarknanden och själv prova på att starta ett eget företag. Utbildningen syftar till att integrera deltagaren i samhället genom att öka deltagarens samhälls- och arbetsmarknadskunskaper, samt kunskaper och intresse för eget företagande.

Deltagarna får starta ett eget RS-företag och testa att sälja på en marknad.  Vi har ett samarbete med Röda Korset dit intäkterna från försäljning går ifall deltagaren inte har arbetstillstånd i Sverige.

Logo 2022