RS SOCIAL ENTREPRENEUR

Vill du vara med och utveckla din stad?

I detta program får du lära dig mer om entreprenörskap. Samtidigt får du möjligheten att lösa verkliga utmaningar kopplade till staden du är skriven i.

Ansökan till detta program går via kommunens egen hemsida. Hör av dig till oss ifall du undrar ifall just din kommun erbjuder detta feriejobb.

UTVECKLA DIN STAD SOM SOMMARJOBB

I detta program får du möjligheten lösa utmaningar åt staden du är skriven i. Under tre veckor arbetar vi med socialt entreprenörskap, idégenerering, konceptutveckling och innovation genom Design Thinking som metod.

Under programmet får du

  • Lära dig grunderna i företagande och konceptutveckling
  • En ökad förståelse för samhället och samhällets utmaningar
  • Lära dig att problematisera och idégenerera
  • Upptäcka olika typer av arbeten och arbetssätt
  • Utveckla ditt ledarskap
  • Utveckla en idé och presentera din lösning för staden
  • En personlig coach som hjälper dig dagligen
  • En fantastisk merit till din CV
_Intrapreneur Express