RS SOCIAL ENTREPRENEUR

Vill du vara med och utveckla din stad?

I detta program får du lära dig mer om entreprenörskap. Samtidigt får du möjligheten att lösa verkliga utmaningar kopplade till staden du är skriven i.

I detta program samverkar vi med olika kommuner runt om i Sverige. Ansökan till detta program går via kommunens hemsida.

UTVECKLA DIN STAD SOM SOMMARJOBB

I detta program får du möjligheten lösa utmaningar åt staden du är skriven i. Under tre veckor arbetar vi med socialt entreprenörskap, idégenerering, konceptutveckling och innovation genom Design Thinking som metod.

Under programmet får du

  • Lära dig grunderna i företagande och konceptutveckling
  • En ökad förståelse för samhället och samhällets utmaningar
  • Lära dig att problematisera och idégenerera
  • Upptäcka olika typer av arbeten och arbetssätt
  • Utveckla ditt ledarskap
  • Utveckla en idé och presentera din lösning för staden
  • En personlig coach som hjälper dig dagligen
  • En fantastisk merit till din CV
_Intrapreneur Express

Program: Stockholms Stad

Du som har blivit antagen till programmet via Stockholms Stad kommer att medverka någon av följande perioder. Under dina sommarjobbsveckor kommer du att få utbildning och daglig handledning för att lösa uppgiften så bra som möjligt. Ett schema, arbetsbeskrivning och mer information skickas till dig som är antagen i programmet.

Period 1: v. 25-27

Period 2: v. 28-30

Period 3: v. 31-33

 

Plats: Openlab, Valhallavägen 79

Lokal: Openlab

Programmet kommer att hållas i samverkan med Openlab och deras kreativa lokaler i Stockholm. Openlab Stockholm arbetar för att skapa förutsättningar till socialt entreprenörskap och innovation. HÄR kan ni läsa mer om Openlab och hur de arbetar.

Adress: Valhallavägen 79

@openlabsthlm

 

I detta program samverkar vi med olika kommuner runt om i Sverige. Ansökan till detta program går via kommunens hemsida.