Samarbeta med oss

Tillsammans driver vi förändring

För oss är partnerskap och samarbeten avgörande för att utveckla ungas förmågor genom våra program. Därför välkomnar vi nya förslag på samarbeten och idéer med intressanta företag, organisationer och nätverk.

Exempel på samarbeten: