Unga Samhällsutvecklare

I detta sommarjobb får ungdomar möjligheten att påverka och utveckla sin kommun eller stad. Utifrån givna utmaningar som kommunen står inför utvecklar ungdomarna specifika problemformuleringar för att sedan skapa konceptidéer som syftar till att skapa positiv samhällsutveckling.

Om unga samhällsutvecklare

När barnkonventionen blev lag i Sverige år 2020 blev det också lag på att unga har rätten att göra sin röst hörd och ha inflytande över Sveriges samhällsutveckling. Ser man till Sveriges unga framkommer det i en studie från MUCF år 2021 att endast 2 av 10 unga upplever att de har möjligheten att föra fram sina åsikter till beslutsfattare i kommunen och näringslivet.

I sommarjobbet Unga Samhällsutvecklare får ungdomar möjligheten att hjälpa sin kommun framåt i olika utmaningar. Kommunen får på så sätt insikt i hur ungdomar tänker samtidigt som ungdomar får möjligheten att göra sin röst hörd. Genom samarbete med offentlig verksamhet och näringsliv skapar vi tillsammans ett samhälle där alla generationer är inkluderade.

möt tidigare deltagare

PROGRAMUPPLÄGG

KNOWLEDGE HUB

Inspirerande föreläsningar som syftar till att utveckla deltagarnas kunskap inom ett visst ämne kopplat till sommarjobbet. De genomsyras av interaktiva inslag och diskussion med publiken för att väcka engagemang och öka lärandet.

WORKSHOPS

Frekvent inslag i sommarjobbet där ungdomarna får testa på nya processer och verktyg som hjälper dem att utveckla sin idé. Ofta följs en Knowledge hub av en workshop för att låta deltagarna testa sina nya kunskaper ihop med sina kollegor. Leds av en eller flera handledare som utmanar och vägleder ungdomarna.

PROJEKTARBETE

Majoriteten av tiden arbetar deltagarna i mindre team där de utvecklar sin idé. Här får deltagarna öva på samarbete, kommunikation och planering. Tillsammans med handledaren sätter de deadlines och mål som de arbetar utefter dagligen för att hjälpa dem i sitt arbete.

Hur fungerar det?

Vi på Rookie Startups är en helhetsleverantör och säkerställer ett kvalitativt jobb med kompetent personal. Vi ansvarar bl.a för:

Jag har lärt mig oerhört mycket men framför allt lärt mig att jag inte är för ung för att sätta mina idéer i arbete och så har jag lärt mig hur jag ska pitcha idéer.

Deltagare
Unga Samhällsutvecklare

Att gå från idé till något större. Man har alltid idéer men det är svårt att få det att spinna vidare. Är sjukt glad att jag sökte hit tack så hemskt mycket!

Deltagare
Unga Samhällsutvecklare

Vad ni har skapat för intresse för mig. Nu klurar jag på att jobba som en social entreprenör i framtiden!❤

Deltagare
Unga Samhällsutvecklare

Vi tar gärna ett möte 👋

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss inom kort.